اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

انجمن تجارت الکترونیک: ایران، رکورد دار اینترنت بی‌کیفیت در جهان