اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

ایران پـس از چین دومین اینترنت محدود جهان را دارد!