اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

تردز خیلی زود ۷۰ درصد کاربران خود را از دست داد