اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

ایلان ماسک انسان‌ها را سایبورگ می‌کند