اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

مدیران خودرو علی‌رغم دریافت کامل وجه خودروهای مشتریان را تحویل نمی‌دهد!