اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

برای رفع خشکسالی آب دریاها وارد کشور می‌شود