اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

خودرو به ظاهر ۲۰۷ اما در واقع ۲۰۶ تحویل مشتریان می‌شود!