اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

حذف شناسنامه و تجمیع تمام اطلاعات هویتی در کارت ملی هوشمند