اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی , اخبار جدید فناوری

انجمن فین‌تک : تعلیق مجوز ازکی نتیجه‌ای جز ناامیدی و افزایش مهاجرت ندارد