اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

به دلیل گرمای هوا چهارشنبه و پنجشنبه تعطیلی رسمی اعلام شد