نقد و بررسی

بیشترین قبولی در آزمون ورودی تیزهوشان برای کدام موسسه است؟