اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

آیا حاکمیت به دنبال مصادره اکوسیستم استارتاپی است؟