اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

سکینه پاد: در فرانسه هم عده‌ای مانند مذهبی‌های ما که نمی‌توانند بی‌حجابی را تحمل کنند، حجاب را تحمل نمی‌کنند