اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

اسنپ و تپسی مجاز به انجام سفرهای اربعین شدند