اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

اولین جایگاه شارژ خودروهای برقی در تهران نصب شد