اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

مبلغ وام مسکن ملی به 550 میلیون تومان افزایش یافت