اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

قوه قضائیه: انتشار تصاویر لحظه بازداشت برخی از متهمان بدون هماهنگی بوده است