اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

اپلیکیشن هفت هشتاد توسط گروه هکری بلک ریوارد هک شد!