اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سه میلیون و ۸۵۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور تردد کردند