اخبار برگزیده , اخبار جدید ورزشی

کسر چهار امتیازی و جریمه چهل میلیارد تومانی برای سپاهان