اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

تکذیب خبر قطعی و اختلال در اینترنت طی روزهای آینده