اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

رئیس جمهور جهت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شد