اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به ۶ بانک ایرانی در قطر واریز شده