اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

راه اندازی هزار سایت اینترنت پرسرعت ۵G تا پایان سال در کشور