اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

برنامه زمان‌بندی قطعی اینترنت در برخی مناطق کشور