اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کدام استان‌ ها بیشترین جمعیت اتباع افغانستانی را دارند؟