اخبار برگزیده , اخبار جدید بین الملل

حماس حدود ۳۵ اسرائیلی را اسیر کرده است