اخبار برگزیده , اخبار جدید بین الملل

اسرائیل آب غزه را قطع کرد