اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

حال آرمیتا گراوند تقریبا وخیم شد