اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

سخنرانی رئیس جمهور در حافظیه شیراز