اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید مردم در بازار گوشت