اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

اینترنت ماهواره ای تا ۲۰۲۵ برای همه در دسترس خواهد بود