اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان می‌رسد