اخبار جدید بین الملل

مقتدی صدر برای تحصن ملت‌های عربی در مرزهای فلسطین فراخوان داد