اخبار جدید بین الملل

شهادت ۸ فلسطینی در بمباران شرق رفح