اخبار جدید فرهنگی

جامعه سینمایی کشور کشتار مردم بی‌گناه غزه را محکوم کرد