اخبار جدید سیاسی

وزیر اطلاعات: سازمان ملل تامین کننده منافع قدرت های استکباری است