اخبار جدید اقتصادی

حمله به مواضع آمریکا در منطقه / تنش در خاورمیانه بالا گرفت