اخبار جدید بین الملل

شبکه الجزیره ادعای اسرائیل در رابطه با بیمارستان المعمدانی را راستی‌آزمایی کرد