اخبار جدید ورزشی

قلعه‌نویی مربی کار بلدی است/ میانگین سنی در تیم ملی تأثیرگذار نیست