اخبار جدید بین الملل

کارمندان کنگره آمریکا خواستار آتش بس در نوار غزه شدند