اخبار جدید ورزشی

فاجعه بزرگ در تهران؛ استقلال و پرسپولیس جایی برای میزبانی ندارند!