اخبار جدید بین الملل

قزاقستان : هیچ ممنوعیتی برای صادرات به روسیه اعمال نشد