اخبار جدید ورزشی

حقیقی آماده و باانگیزه؛/ برای پسر پرسپولیسی بازی استقلال همیشه خاص است