اخبار جدید سیاسی

همکاری چین و روسیه برای توقف درگیری ها در غزه