اخبار جدید فرهنگی

«مکبث زار» جایزه بزرگ جشنواره تئاتر بغداد را دریافت کرد