اخبار جدید بین الملل

رژیم صهیونیستی خواستار دسترسی صلیب سرخ جهانی به اسرای در بند حماس شد