اخبار جدید بین الملل

شورای همکاری خلیج فارس و آسه‌ آن بر ضرورت امدادرسانی به غزه تاکید کردند