اخبار جدید ورزشی

داور هم نبود، یکی از توپ‌جمع‌کن‌ها سوت را بزند!