اخبار جدید فناوری

اینستاگرام به‌خاطر اضافه کردن واژه تروریست به ترجمه بیوگرافی فلسطینی‌ها عذرخواهی کرد!